Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy to podmiot, który pomaga w wyegzekwowaniu od dłużnika pieniędzy lub innych należności na podstawie wydanego orzeczenia sądowego. Dzięki niemu wierzyciel może odzyskać dług np. poprzez zajęcie przez funkcjonariusza publicznego konta bankowego osoby zadłużonej. Co jeszcze warto wiedzieć o pracy komornika?

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy z Gdańska odpowiada za przeprowadzanie rozstrzygnięć, dotyczących roszczeń w drodze przymusu egzekucyjnego. Do jego zadań należy również dokonywanie spisu inwentarza i przygotowanie protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu bądź wydaniem orzeczeń sądowych. Każda kancelaria musi przestrzegać przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych, pod zwierzchnictwem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego w Gdańsku. Podmiot odpowiedzialny za egzekwowanie nieruchomości bądź roszczeń pieniężnych zobowiązany jest do posługiwania się pełną nazwą, która znacząco ułatwia znalezienie odpowiedniego specjalisty, mieszkającego w rejonie dłużnika. Przykładowo: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza nr XII w Gdańsku.

komornik sądowy Gdańsk

Komornik sądowy Gdańsk – kto może nim zostać?

By przyjmować sprawy, należy m.in.: mieć obywatelstwo polskie, przestrzegać prawa, ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację oraz zdać egzamin dla komorników sądowych. Wymagane jest również złożenie odpowiedniego wniosku do Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem sądu apelacyjnego Gdańsk Północ. Kary dyscyplinarne to np. upomnienie bądź nagana. Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Gdańsku może być absolwentem uniwersytetu w Polsce lub za granicą. Warto dodać, że liczba działających w danym obrębie kancelarii ma wpływ na decyzję Ministra Sprawiedliwości. Jeśli jest ona zbyt wysoka, wówczas może on nie wyrazić zgody na wprowadzenie nowej placówki komorniczej.

komornicy gdańsk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku

Każdy wierzyciel, który chce wejść na drogę postępowania egzekucyjnego, powinien zgłosić się do komornika sądowego. Jednym z takich specjalistów jest Krystian Pstrong, a siedziba jego kancelarii znajduje się na ul. Staszica 6/1. Zakres kompetencji komornika sądowego obejmuje m.in. pomoc w egzekucji nieruchomości i roszczeń pieniężnych (również alimentów). Kancelaria komornicza nr XII działa od poniedziałku do piątku, a szczegółowe informacje na temat kontaktu dostępne są na stronie internetowej. Znajdują się tam także przydatne dokumenty – dla wierzyciela, dłużnika i wnioskodawcy. Wchodząc na stronę internetową https://komornikgdanskpolnoc.pl/, można znaleźć szczegółowe informacje na temat pracy komornika Krystiana Pstronga przy sądzie rejonowym Gdańsk Północ.