Kodeks cywilny – reklamacja

Kodeks cywilny - reklamacja

Witaj! W tym artykule omówimy kwestię reklamacji zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat swoich praw i obowiązków w przypadku reklamacji, to jesteś we właściwym miejscu.

Co to jest reklamacja?

Reklamacja jest formalnym zgłoszeniem wadliwego towaru lub usługi do sprzedawcy lub dostawcy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kupujący ma prawo złożyć reklamację w przypadku niezgodności towaru z umową, wady fizycznej lub prawnie istniejącej wady ukrytej.

Jak złożyć reklamację?

W przypadku stwierdzenia wady w zakupionym produkcie, należy podjąć kilka kroków w celu złożenia reklamacji:

 1. Sprawdź dokumentację zakupową – upewnij się, czy posiadasz paragon, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup.
 2. Skontaktuj się ze sprzedawcą – zgłoś reklamację w sposób ustalony przez sprzedawcę, na przykład osobiście w sklepie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej.
 3. Przedstaw problem i żądanie – opisz wady produktu i określ, czego oczekujesz, na przykład wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.
 4. Przedstaw dowody – jeśli to możliwe, dołącz do reklamacji dokumenty potwierdzające wady, na przykład zdjęcia uszkodzeń, świadectwa badań technicznych itp.
Możesz też zajrzeć:  Rozprucie na szwie reklamacja

Jakie są prawa kupującego związane z reklamacją?

Kodeks cywilny przyznaje kupującemu pewne prawa w przypadku reklamacji. Oto kilka najważniejszych:

 • Prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego towaru.
 • Prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku istotnej wady towaru.
 • Prawo do zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy.
 • Prawo do odszkodowania za poniesione straty w przypadku wadliwego towaru lub usługi.

Czy sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji?

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację zgodnie z przepisami prawa. Nie może odmówić rozpatrzenia reklamacji jedynie na podstawie własnej woli. Ma obowiązek zbadać zgłoszoną wadę i podjąć odpowiednie działania w celu jej rozwiązania.

Jak długo trwa proces reklamacji?

Czas rozpatrywania reklamacji może się różnić w zależności od skomplikowania sprawy i indywidualnych warunków. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jednakże, w niektórych sytuacjach, rozpatrzenie reklamacji może zająć dłużej, zwłaszcza jeśli wymaga to dodatkowych badań technicznych lub ekspertyz.

Co zrobić, jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie?

Jeżeli sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji pozytywnie lub nie podejmie żadnych działań w ustalonym terminie, istnieje kilka kroków, które można podjąć:

 1. Skontaktuj się z konsumentem – jeżeli reklamację złożyłeś jako konsument, możesz skontaktować się z lokalnym inspektoratem Inspekcji Handlowej lub organizacją konsumencką w celu uzyskania porady lub pomocy.
 2. Pisz pisma – warto napisać oficjalne pismo do sprzedawcy, w którym przedstawisz swoje żądania i podkreślisz swoje prawa jako konsument.
 3. Zgłoś sprawę do sądu – w ostateczności, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z sprzedawcą, można rozważyć wniesienie sprawy do sądu i skorzystanie z pomocy prawnika.
Możesz też zajrzeć:  Reklamacja bez paragonu

1. Czy muszę zachować paragon, aby złożyć reklamację?

Zachowanie paragonu lub innego dokumentu zakupowego jest zalecane, ponieważ stanowi on potwierdzenie dokonanego zakupu. Jednakże, brak paragonu nie powinien uniemożliwiać złożenia reklamacji. W takim przypadku warto skontaktować się ze sprzedawcą i przedstawić inne dowody zakupu, takie jak wyciąg z konta bankowego lub faktura.

2. Czy mogę złożyć reklamację w przypadku uszkodzenia towaru w wyniku mojej winy?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, reklamację można złożyć tylko w przypadku wad, które istniały w momencie zakupu towaru lub które powstały z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy. Jeżeli uszkodzenie towaru wynika z Twojej winy, na przykład wskutek nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji, reklamacja może zostać odrzucona. Niemniej jednak, zawsze warto skonsultować się ze sprzedawcą, ponieważ istnieją sytuacje, w których reklamacja może być rozpatrzona pozytywnie pomimo pewnego stopnia winy ze strony klienta.

3. Czy mogę złożyć reklamację bez dowodu zakupu?

Dowód zakupu, taki jak paragon, faktura lub umowa, jest zwykle wymagany do złożenia reklamacji. Jest to niezbędny dokument potwierdzający, że dokonano zakupu u danego sprzedawcy. Bez dowodu zakupu proces reklamacyjny może być utrudniony. Jednakże, w niektórych sytuacjach, sprzedawca może zaakceptować inne formy potwierdzenia zakupu, takie jak wyciągi z konta bankowego lub dane transakcji dokonanej przez sklep internetowy.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć podstawy związane z reklamacją zgodnie z Kodeksem cywilnym. Pamiętaj, że w przypadku konkretnych sytuacji zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub organizacją konsumencką, aby uzyskać profesjonalną poradę.

Możesz też zajrzeć:  Reklamacja do biura podróży